شما اینجا هستید

باید مراقبت های ويژه‌ای را در منابع آبی کشور اعمال کنيم

کاهش 70 درصدی آب ورودی به برخی سدهای کشور

باید مراقبت های ويژه‌ای را در منابع آبی کشور اعمال کنيم

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران از کاهش 70 درصدی آب ورودی به برخی سدهای کشور خبر داد.

به گزارش خانه آب ایران "محمد حاج رسوليها" مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) با اشاره به اينکه از ابتدای سال آبی جاری، کشور از بارش های خوبی برخوردار نبوده است، گفت: در روز 14 فروردين عدد بارش های کشور سه رقمی شده و به 100 ميليمتر رسيده است که در طول سال های گذشته بی سابقه بوده و کاهش 50 درصدی نسبت به ميانگين درازمدت دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید مراقبت های ويژه‌ای را در منابع آبی کشور اعمال کنيم، افزود: وضعيت ورودی آب به سدهای کشور بسيار نامطلوب است، به طوريکه ورودی آب به سدها حدود 36 تا 37 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و برخی از استان ها دارای شرايط بحرانی هستند که بايستی با حساسيت بيشتری آب موجود در آن استان ها مديريت شود.
مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران با بيان اينکه هم اکنون مشکل اساسی در بسياری از شهرها مسئله آب شرب است که بايستی تمهيدات خاصی را در اين زمينه به کار گرفت، افزود: ورودی برخی از سدهای کشور نسبت به سال گذشته بيش از 70 درصد کاهش داشته است و سدهای درودزن، ملاصدرا، ‌زاينده رود، سدهای استان خوزستان،‌سدهای شميل و نيان، سد دوستی، سد چاه نيمه‌ها و سد کوثر دارای شرايط بحرانی هستند.
حاج رسوليها با اشاره به برنامه های شرکت مديريت منابع آب ايران در خصوص اجرای طرح های سازگاری با کم آبی، گفت: برای کمک به دبيرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، پيشنهادات استان ها را جمع بندی و به دبيرخانه ای که در ستاد وزارت نيرو تشکيل می شود، ارائه خواهيم کرد و به عنوان بازوی فنی در پروژه های اجرايی در کنار اين دبيرخانه بوده و با آن همکاری خواهيم کرد.

 

منبع خبر

اشتراک در: