شما اینجا هستید

دوم فروردین روز جهانی آب گرامی باد

طبیعت برای آب

دوم فروردین روز جهانی آب گرامی باد

بخش آب سازمان ملل گزارشی را با عنوان راهکارهای طبیعت محور برای آب به مناسبت روز جهانی آب 2018 منتشر نموده است.

به گزارش خانه آب ایران، دوم فروردین هر سال مصادف با بیست و دوم مارس به نام روز جهانی آب نام گذاری شده است. روز جهانی آب اولین بار در سال 1992، در بیست و یکمین دستور جلسه کنفرانس (محیط زیست و توسعه سازمان ملل UNCED) در شهر ریودوژانیرو برزیل رسماً مطرح شد.در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه 21 سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها در گرامیداشت آن بکوشند. همچنین آژانسی از سوی سازمان ملل برای هماهنگی مسائلی در مورد روز جهانی‌ آب از جمله انعکاس مسائل آبی جهان و نیز نامگذاری شعار سالانه این روز تعیین شده است. (اینجا) امسال از سوی این نهاد بین المللی، شعار "طبیعت برای آب" با این مفهوم که چگونه می توان از طبیعت برای غلبه چالش های آب در قرن 21 استفاده کرد، برای این روز انتخاب گردیده است. روشها و راه حل های طبیعت محور، از طبیعت الهام گرفته شده و به منظور بهبود مدیریت آب از پروسه های طبیعی استفاده می کنند. توجه به روشهای طبیعت محور در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. اثرات این روشها به شکل محسوسی در زمینه های منابع آب، امنیت غذایی و کشاورزی، تنوع زیستی، محیط زیست و تغییرات اقلیمی و موارد مشابه مشاهده شده است. کارشناسان عقیده دارند ارتقای روشهای طبیعت محور در راستای دستیابی به توسعه پایدار مد نظر برای چشم انداز جهان 2030 موثر خواهد بود و در نتیجه آن بهره وری اجتماعی، اقتصادی و هیدرولوژیکی در مدیریت منابع افزایش می­ یابد. از همین رو و به همین مناسبت از سوی بخش آب سازمان ملل گزارش سال 2018 با عنوان راهکارهای طبیعت محور برای آب ارایه شده است. ( لینک دانلود گزارش بخش آب سازمان ملل با عنوان راهکارهای طبیعت محور برای آب)
امید است بتوان با سازگاری زندگی اجتماعی با طبیعت و پتانسیلهای اکولوژیکی آن علاوه بر دسترسی پایدار نسلها به منابع آبی در حفظ و حراست و حتی احیای منابع طبیعی کوشید.

اشتراک در: