شما اینجا هستید

تهیه طرح حسابداری ملی آب برای مدیریت منابع آبی کشور

هدایت فهمی خبر داد

تهیه طرح حسابداری ملی آب برای مدیریت منابع آبی کشور

معاون دفتربرنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به تهیه طرح حسابداری ملی آب گفت: طرح حسابداری ملی آب گامی بسوی مدیریت بهتر منابع آبی در کشور است

به گزارش خانه آب ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، هدایت فهمی اظهار داشت: طرح حسابداری ملی آب از چهار بخش اصلی تشکیل شده است که بخش نخست این طرح مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده ها در مورد منابع و مصارف آب کشور از جنبه کمی و کیفی است.

معاون دفتربرنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: دارایی های آب کشور بطور کامل در حوزه های آبی، در محدوده های مطالعاتی و در کوچکترین واحدهای هیدرلوژیکی احصاء شده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به بخش دوم طرح حسابداری ملی آب افزود: این بخش شامل اطلاعات مربوط به آب های برگشتی است.

فهمی اظهارداشت: بخش سوم طرح ملی مورد بحث مربوط به ارزش اقتصادی و حذف سرمایه گذاری های که جهت مصارف مختلف آب هزینه شده است یعنی ارزش اقتصادی آب در هر حوزه و محدوده مطالعاتی محاسبه می شود مبنی بر این که چه ارزشی دارد و به چه کاربری هایی باید اختصاص داده شود.

معاون دفتربرنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: سیستم تصمیم یار بخش چهارم طرح حسابداری ملی آب را تشکیل می دهد که بسیارمهم است.

وی افزود: این سیستم داده های موجود را بر اساس ارزش اقتصادی، مطالعات اجتماعی، شرایط هر حوزه و همینطور تقاضا در بخش های مختلف بهترین تخصیص را مبتنی بر ارزش اقتصادی به بخش ها و مصارفی می دهد که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد و به تبع در مقیاس اقتصاد ملی، آب ارتقا پیدا کند.

فهمی یادآورشد: سیستم تصمیم یار یکی از سنگ بناهای اصلی طرح جامع آمایش سرزمین در مملکت است.

 

منبع خبر

اشتراک در: