شما اینجا هستید

طبیعت برای آب

روز جهانی آب 2018

طبیعت برای آب

بخش آب سازمان ملل براي شعار روز جهاني آب در سال 2018، را "طبيعت براي آب" يا "راهكارهاي طبيعت‌محور براي آب" تعيين كرده است.

به گزارش خانه آب ایران، دوم فروردین هر سال مصادف با بیست و دوم مارس به نام روز جهانی آب نام گذاری شده است. روز جهانی آب اولین بار در سال 1992، در بیست و یکمین دستور جلسه کنفرانس (محیط زیست و توسعه سازمان ملل UNCED) در شهر ریودوژانیرو برزیل رسماً مطرح شد.در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه 21 سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها در گرامیداشت آن بکوشند. همچنین آژانسی از سوی سازمان ملل برای هماهنگی مسائلی در مورد روز جهانی‌ آب از جمله انعکاس مسائل آبی جهان و نیز نامگذاری شعار سالانه این روز تعیین شده است. از سوی این نهاد بین المللی، شعار "طبیعت برای آب" با این مفهوم که چگونه می توان از طبیعت برای غلبه چالش های آب در قرن 21 استفاده کرد، برای این روز انتخاب گردیده است. 

 

اشتراک در: