شما اینجا هستید

کنفرانس بین المللی ایده های نو در محیط زیست، گردشگری و کشاورزی

کنفرانس بین المللی ایده های نو در محیط زیست، گردشگری و کشاورزی

محور های همایش

 • کشاورزی و توسعه پایدار 
 • تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
 • منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک 
 • مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی 
 • علوم صنایع غذایی 
 • علوم دامی و دامپزشکی
 • علوم شیلات و آبزیان
 • تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
 • گیاهان دارویی
 • گیاه پزشکی
 • علوم زراعت
 • علوم جنگل و مرتع
 • نانوتکنولوژی در علوم کشاورزی 
 • بیابان و بیابان زدایی 
 • محیط زیست ،آب و فاضلاب 
 • آلودگی های محیط زیست ( آب ، هوا، خاک و صوت )
 • محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار 
 • محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
 • مدیریت انرژی و توسعه پایدار
 • پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست 
 • زیست بوم پایدار و توسعه
 • مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
 • مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://naet.ir مراجعه فرمائید.

اشتراک در: