شما اینجا هستید

۳۰ درصد از شبکه‌های توزیع آب فرسوده است

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:

۳۰ درصد از شبکه‌های توزیع آب فرسوده است

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد از شبکه‌های توزیع آب فرسوده است که ۴۰ هزار کیلومتر مربوط به حوزه شهری است و ۵۰ هزار کیلومتر مربوط به حوزه روستایی می‌شود.

به گزارش خانه آب ایران، علی سیدزاده در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۷ هزار کیلومتر از شبکه ها، حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار انشعاب، ۱۱۶ مخزن و ۴۲۶ کیلومتر خط انتقال نشت یابی، و ۲۱۰۷ کیلومتر از شبکه ها نیز اصلاح و نوسازی شده اند.

وی افزود: در حال حاضر مطابق استاندارد IWA سه استراتژی مدیریت فشار، اصلاح شبکه های توزیع و کنترل نشت برای کاهش هدر رفت آب در کشور پیگیری می شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۷ هزار کیلومتر از شبکه ها، حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار انشعاب،   ۱۱۶ مخزن و ۴۲۶ کیلومتر خط انتقال  نشت یابی و ۲۱۰۷ کیلومتر از شبکه ها نیز اصلاح و نوسازی شده اند.   

سیدزاده خاطرنشان کرد: اصلاح و بازسازی شبکه نیازمند اعتبار مالی مناسبی است که امیدواریم با کمک دولت و مجلس بتوانیم این بخش را با سرعت بالاتری سامان دهیم.

وی اضافه کرد: سهم آب شرب کشور حدود هفت درصد است که اگر طرح های تامین آب به بهره برداری برسد، مشکلی برای تأمین آب شرب شهرها پیدا نمی کنیم.

اشتراک در: