شما اینجا هستید

کنفرانس حکمروایی و مدیریت منابع آب در ایران

کنفرانس حکمروایی و مدیریت منابع آب در ایران

محورهای کنفرانس:

  1. تبیین گسترده حکمروایی عرصه های آب (مفهوم، ساختارها، کارکردها و چالش ها) از سطح محلی تا حاکمیت نظام 
  2. حقوق آب، بازار آب و نقش آنها در پیاده سازی حکمروایی موثر آب در ایران
  3. چارچوب ها و الزامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... در پیاده سازی حکمروایی موثر آب در ایران
  4. حکمروایی و چارچوب های نهادی و مدیریتی آب کشور 
  5. چالش های حقوقی و  قانونی در زمینه حکمروایی موثر آب در ایران
  6. آسیب شناسی حکمروایی آب در سده اخیر (در سطوح خرد، منطقه و ملی در قالب عملکردها، پیامدها و تحولات)
  7. نقش و مشارکت تشکل ها و ذینفعان در حکمروایی و مدیریت منابع آب کشور
  8. بازشناسی خطای غفلت و مداخله دولت در امور آب ایران و بایسته های دولت کارآمد
  9. نقش نظام حکمروایی موثر آب (در حل مسایل و چالش ها) و مولفه های آن

 

 

مکان: تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مهلت ارسال چکیده: ۱۵  مهر ۱۳۹۶

مهلت ارسال مقاله: ۱۵  آبان ۱۳۹۶

تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۳  آذر  ۱۳۹۶

 

 شماره تماس: ۸۸۵۵۴۹۰۹

 

برچسب ها: 
اشتراک در: