شما اینجا هستید

سرانه اراضی کشاورزی کشور رو به کاهش است

سرانه اراضی کشاورزی کشور رو به کاهش است

معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر اینکه سرانه اراضی کشاورزی رو به کاهش است، گفت: این مهم در سال ۱۴۳۰ به یک‌هزار و ۱۰۰ متر مربع خواهد رسید.

حسین صفایی عصر چهارشنبه در دومین کنگره تخصصی مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران که با محوریت ارائه پانل تخصصی «گذشته، حال و آینده نظام های بهره برداری آب و کشاورزی در ایران» در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد، اظهار کرد:

در کشور با مشکل مدیریتی مواجه هستیم. ضعف زیرساخت ها باعث شده است توسعه پایدار کشاورزی محقق نشود.

 پایین بودن سهم سرمایه گذاری حوزه کشاورزی که تنها ۵ درصد است، موازی کاری دستگاه های اجرایی در مدیریت منابع پایه، عدم واگذاری امور تصدی گری به بخش های غیردولتی، ضعف در اجرای قوانین مرتبط، محدودیت های آب و خاک و افت آب های زیرزمینی از جمله عوامل درونی موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی است.

خرد و کوچک بودن اراضی، تعداد قطعات و غیرهندسی بودن اراضی، پایین بودن راندمان آبیاری، چالش مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری، بالا بودن سن بهره برداران و کم سوادی و بی سوادی آنان، ناسازگاری روش های واگذاری اراضی بدون در نظر گرفتن نظام بهره برداری مناسب، محدودیت توسعه مکانیزاسیون با توجه به تعدد و اندازه قطعات زراعی و ضرورت رعایت بیشتر استانداردهای کیفی در تولیدات را از جمله عوامل بیرونی موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در کشور است.

 تعداد بهره برداران قطعات کشاورزی کمتر از ۲ هکتار روند افزایشی داشته و نتوانستیم آن را مهار کنیم.

سرانه اراضی کشاورزی در سال ۱۳۵۲ حدود ۵ هزار متر مربع بود که این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۲ هزار و ۲۶ مترمربع رسیده که پیش بینی می شود در سال ۱۴۳۰ به یک‌هزار و ۱۰۰ متر مربع برسد که نشان دهنده محدودیت در سرانه است.

 در حال حاضر یک‌هزار و ۳۷۰ شرکت تعاونی تولید در سطح ۲.۲ میلیون هکتار، ۶۲ اتحادیه شرکت های تعاونی، ۴۰ شرکت سهامی زراعی و ۱۶ شرکت کشت و صنعت دولتی در کشور وجود دارد که بخشی از آنها به بخش خصوصی واگذار شده است.

 تغییر رویکرد پروژه محوری به فرآیند محوری، اتخاذ رویکرد جدا کردن مدیریت از مالکیت و تغییر رویکرد به سمت حمایت از واحدهای متوسط و بزرگ کشاورزی از مهمترین این برنامه ها محسوب می شود.

 ایجاد و ساماندهی ۱۸۰ تشکل بهره برداران آب و زمین، استقرار مدیریت مشارکتی آب در طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی، ساماندهی نظام های بهره برداری طرح ۵۵۰ هکتاری خوزستان و ایلام و نیز طرح آبیاری ۴۶ هزار هکتاری سیستان از مهمترین برنامه ها به شمار می رود.

منبع:http://www.mehrnews.com/news/3781926

برچسب ها: 
اشتراک در: