شما اینجا هستید

همایش ملی ارزیابی چالش ها و فرصت های فضای کسب و کار در بنگاه های صنعت آب،آبفا وبرق

همایش ملی ارزیابی چالش ها و فرصت های فضای کسب و کار در بنگاه های صنعت آب،آبفا وبرق

همایش ملی ارزیابی چالش ها و فرصت های فضای کسب و کار در بنگاه های صنعت آب،آبفا وبرق

همایش ملی ارزیابی چالش ها و فرصت های فضای کسب و کار در بنگاه های صنعت آب،آبفا وبرق

 به دنبال برگزاری سه کنفرانس ملی و یک کنفرانس بین المللی در زمینه سد و نیروگاه های برق آبی طی سال های ۱۳۸۲، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰، انجمن برق آبی ایران با همکاری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد کنفرانسی با عنوان ارزیابی چالش ها و فرصت های فضای کسب و کار در بنگاه های صنعت آب، آبفا و برق چهارشنبه ۶ دی ماه سال جاری برگزار کند.

محورهای کنفرانس شامل: بازارهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی، امنیت سرمایه گذاری و تضامین دولتی، تامین مالی و نظام بانکی، اقتصاد مقاومتی، قوانین حقوقی و حمایتی، طرح های نیمه تمام، بنگاه های اقتصادی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر، رابطه سازمان های مردم نهاد با فضای کسب و کار، عوامل سازمانی و نهادی و خصوصی سازی می شود.

لازم به ذکر است ۱۲ مقاله منتخب پذیرفته شده کنفرانس، در شماره های پانزدهم و شانزدهم نشریه «علمی و پژوهشی» سد و نیروگاه برق آبی ایران چاپ خواهد شد.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت کنفرانس www.conf96.hydropower.org.ir   مراجعه کنند.

اشتراک در: