شما اینجا هستید

پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران با همکاری دانشگاه‌ بین المللی امام خمینی در 28 و 29 آذر ماه 1395 برگزار می‌شود

انجمن هیدرولیک ایران
انجمن هیدرولیک ایران جزو برترین انجمن‌های علمی و تخصصی کشور است که از زمان تاسیس تاکنون موفق به گردآوردن متخصصین، اساتید و مدیران برتر کشور در حوزه مهندسی هیدرولیک شده است.این انجمن درحال حاضر دارای برترین و شاخص‌ترین اعضاء علمی جامعه عمران در ایران است که تعدادی از آن‌ها اساتید برتر دانشگاه‌های کشور هستند.

این انجمن تاکنون چهارده دوره کنفرانس ملی هیدرولیک ایران را با همکاری دانشگاه‌های برتر دولتی کشور برگزار نموده و پانزدهمین دوره آن را در ۲۴ و ۲۵ آذر ۱۳۹۵ با همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌کند.

تاریخ های مهم
ارسال مقالات کامل ۲۰ خرداد تا ۱ آبان ۱۳۹۵
اعلام نتیجۀ داوری مقالات ۱ آذر ۱۳۹۵
ثبت‌نام با تخفیف ۲ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۵
ثبت‌نام با تاخیر ۱۳ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۵
برگزاری کنفرانس ۲۴ و ۲۵ آذر ۱۳۹۵


تماساس با دبیرخانه کنفرانس
آدرس: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکدۀ فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران
شماره تماس: ۳۳۹۰۱۲۰0(۰۲۸)
ایمیل:
وبسایت: info@15hydro.ir

اشتراک در: