شما اینجا هستید

سومین کنگره بین المللی محیط زیست ایران

سومین کنگره بین المللی محیط زیست ایران

سومین کنگره بین المللی محیط زیست ایران

سومین کنگره بین المللی محیط زیست ایران

محورهای همایش :

 • محیط زیست و انرژی :
 • شناسایی، بهروری، ذخیره سازی، انرژی های تجدیدپذیر و پاک و شناسایی منابع
 • اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي
 • فن‌آوري­هاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
 • سیاست گذاری و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
 • ابعاد مختلف اقتصادی بهروری منابع انرژی
 • فرهنگ سازی و تشویق به جایگزینی سوخت های پاک
 • طراحي محيط شهري پايدار با تاکيد بر کاهش مصرف انرژي و ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان
 • محیط زیست و تنوع زیستی :
 • مهمان های ناخوانده محیط زیست
 • آینده تنوع زیستی آبزیان در اکوسیستم های آبی داخلی
 • سرزمین شناسی و حفاظت از آن
 • حفاظت از تنوع زيستي گياهي و جانوري
 • حفاظت از گونه ­های در معرض خطر انقراض
 • بررسی عوامل موثر در بروز کاهش تنوع زیستی حامل از بهره برداری های غیر اصولی در اکوسیستم های خشکی و آبی
 • تغییرات آب و هوائی و اقلیمی :
 • اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس جهانی
 • اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس محلی
 • تنوع زیستی در اکوسیستم های آبی، خشکی
 • اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات آب و هوا
 • گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی و تاثیرات اقتصادی آن
 • تغييرات اقليمي و امنيت انرژي (راهبردها و سياست‌ها)
 • خشکسالی و راه کارهای کاهش اثرات آن
 • مهندسي طراحي محيط زيست :
 • اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز
 • طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه‌ و پارک­های ملی
 • طراحی و معماری بومی با رویکرد اسلامی منطبق بر فضای سبز
 • طراحی اکولوژیک و پایدار
 • بازسازی و بهسازی محیطی
 • نقش طراحی محیطی در کاهش اثرات زیست محیطی
 • طراحي شهري، بهسازي محيط زيست
 • فضاي سبز و محيط زيست شهري
 • شهرنشيني و اثرات زيست محيطي ناشی از طرح­هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
 • اكولوژي شهري و شهر سبز
 • نقش مواد و مصالح در طراحي فضاهاي تفرجي
 • نقش فضاهاي سبز و باز شهري در کاهش تنش‌هاي زيست محيطي
 • اصول و مباني طراحي محيط پايدار شهري و حومه شهري
 • برنامه هاي توسعه شهري و محيط زيست
 • برنامه ريزي ملي و منطقه اي و سياست‌هاي زيست محيطي
 • استفاده از فن آوري­های نوين در فضاي سبز شهري
 • كاربرد اصول اكولوژيكي در مديريت و برنامه ريزي فضاي سبز شهري
 • کنترل انفعالات درون و برون مرزی مواد زائد زیان آور
اشتراک در: