شما اینجا هستید

دومين جشنواره و مسابقات كشوری، فناوری های نوين در صنعت آب و برق

دومين جشنواره و مسابقات كشوری، فناوری های نوين در صنعت آب و برق

دومين جشنواره و مسابقات كشوری، فناوری های نوين در صنعت آب و برق

محورها:

  • تولید،انتقال و توزیع آب
  • انرژی های برق آبی و تجدیدپذیر
  • فناوری های مرتبط با منابع آب، سد، شبکه و آبیاری و زهکشی
  • فناوری های نرم(علوم انسانی)
  • فناوری های نوظهور مرتبطبا صنعت آب و برق

 

زمان بندی:

شروع ثبت نام: اول شهریور 1396

پایان ثبت نام طرح های سرمایه پذیر: پایان تیرماه 1396

پایان ثبت نام سایر آثار: پایان شهریور 1396

تاریخ برگزاری: آذرماه 1396

اشتراک در: