شما اینجا هستید

اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب

اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب

مهلت ارسال مقالات کامل: 20 مهرماه 1396

محورهای همایش: 

  • مدیریت مصرف آب (روش های مهندسی: بازچرخانی، شبکه دوگانه، آب خاکستری، تجهیزات کاهنده مصرف، رویکردهای فرهنگی و اقتصادی - الزامات قانونی)
  •  هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب( مدیریت نشت و حوادث، تعویض و تعمیر تجهیزات و شیرآلات، مدیریت فشار، اصلاح  و بازسازی شبکه های فرسوده و رفع نشت مخازن)
  •  هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب(خطای کنتور و نیروی انسانی، اتصالات غیرمجاز)
  •  مصارف مجاز بدون درآمد(مصارف آب در تاسیسات و تصفیه خانه های آب)
  •  هوشمندسازی شبکه های توزیع آب(تله متری، مدیریت فشار و کاربرد نرم افزار)
  •  آسیب شناسی تجربیات(مطالعه موردی)

 

 

برچسب ها: 
اشتراک در: