شما اینجا هستید

دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک

دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک

دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک

برای اطلاعات بیشتر به سایت http://21.iseconf.ir/fa/ مراجعه کنید.

محورهای همایش :

 • برنامه ریزی و آمایش سرزمین :
 • تئوری برنامه ریزی محیط زیست
 • برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای
 • برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی
 • برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی
 • ارزیابی­های زیست محیطی بر محیط زیست
 • پایش محیط زیست
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی
 • مدل­های آمایش سرزمین
 • اثرات زیست محیطی پروژه­ ها و طرح­های کلان
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن­ها
 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست :
 • بهداشت محیط شهری و روستایی
 • بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بحران­ها
 • کلیات خدمات بهداشتی (مواد غذایی، مسکن)
 • معرفي نرم افزارهاي تخصصي بهداشت محیط ومحیط زیست
 • كاربرد فناوري نانو در بهداشت محیط ومحیط زیست
 • روش های ارزیابی و مدیریت ریسک
 • فن آوری های نوین زیست محیطی(GIS,RS) :
 • کاربرد فناوری GIS و RS در شناسایی اکوسیستم های طبیعی
 • کاربرد فناوری GIS و RS در منابع آب
 • روش­های مکان دار کردن مطالعات محیط زیست
 • تحلیل­های اکوسیستمی با استفاده از روش های GIS و RS
 • رتعیین قابلیت های تفرجی پارک ها با استفاده از GIS
 • GIS و کاربران در طرح های توسعه شهری
 • محیط زیست و انرژی :
 • شناسایی، بهروری، ذخیره سازی، انرژی های تجدیدپذیر و پاک و شناسایی منابع
 • اثرات محیط زیستی استفاده از منابع مختلف انرژي
 • فن‌آوري­هاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
 • سیاست گذاری و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
 • ابعاد مختلف اقتصادی بهروری منابع انرژی
 • فرهنگ سازی و تشویق به جایگزینی سوخت های پاک
 • طراحي محيط شهري پايدار با تاکيد بر کاهش مصرف انرژي و ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان
 • محیط زیست و تنوع زیستی :
 • مهمان های ناخوانده محیط زیست
 • آینده تنوع زیستی آبزیان در اکوسیستم های آبی داخلی
 • سرزمین شناسی و حفاظت از آن
 • حفاظت از تنوع زيستي گياهي و جانوري
 • حفاظت از گونه ­های در معرض خطر انقراض
 • بررسی عوامل موثر در بروز کاهش تنوع زیستی حامل از بهره برداری های غیر اصولی در اکوسیستم های خشکی و آبی
 • تغییرات آب و هوائی و اقلیمی :
 • اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس جهانی
 • اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس محلی
 • تنوع زیستی در اکوسیستم های آبی، خشکی
 • اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات آب و هوا
 • گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی و تاثیرات اقتصادی آن
 • تغييرات اقليمي و امنيت انرژي (راهبردها و سياست‌ها)
 • خشکسالی و راه کارهای کاهش اثرات آن
 • مهندسي طراحي محيط زيست :
 • اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز
 • طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه‌ و پارک­های ملی
 • طراحی و معماری بومی با رویکرد اسلامی منطبق بر فضای سبز
 • طراحی اکولوژیک و پایدار
 • بازسازی و بهسازی محیطی
 • نقش طراحی محیطی در کاهش اثرات زیست محیطی
 • طراحي شهري، بهسازي محيط زيست
 • فضاي سبز و محيط زيست شهري
 • شهرنشيني و اثرات زيست محيطي ناشی از طرح­هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
 • اكولوژي شهري و شهر سبز
 • نقش مواد و مصالح در طراحي فضاهاي تفرجي
 • نقش فضاهاي سبز و باز شهري در کاهش تنش‌هاي زيست محيطي
 • اصول و مباني طراحي محيط پايدار شهري و حومه شهري
 • برنامه هاي توسعه شهري و محيط زيست
 • برنامه ريزي ملي و منطقه اي و سياست‌هاي زيست محيطي
 • استفاده از فن آوري­های نوين در فضاي سبز شهري
 • كاربرد اصول اكولوژيكي در مديريت و برنامه ريزي فضاي سبز شهري
 • کنترل انفعالات درون و برون مرزی مواد زائد زیان آور
 • سوانح و بحران های محیط زیستی
 • بررسی عوامل موثر در تخریب لایه ازون ناشی از ورود آلاینده ها به جو و ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی
 • شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستي (سوانح شيميايي، هسته اي، ميكروبي، بيولوژيک و مديريت بحران‌ها و سوانح زيست محيطي و روش‌هاي کاهش آن)
 • چالش‌هاي سوانح طبيعي در محيط‌هاي شهري
 • سیاست گذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح
 • به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری
 • بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی
 • اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محیط زیست :
 • مبانی نظری اقتصاد محیط زیست
 • روش­ها و فنون در اقتصاد محیط زیست
 • ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی
 • حسابداری زیست محیطی
 • مسائل و مشکلات روش های موجود مبانی نظری حقوق محیط زیست
 • مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست
 • قوانین و مقررات در سطح ملی و بین المللی
 • تدوین و اجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست
 • چالش­های منطقه ای و بین المللی زیست محیطی
 • جرائم زیست محیطی
 • مبانی نظری و تئوری­های و تکنیک­های آموزش محیط زیست
 • ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها به جهت تفرج و توریسم پروری
 • روش­های ارتقاء آموزش محیط زیست در کلیه سطوح
 • روش­های ارتقاء فرهنگ زیست محیطی
 • نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست
 • روش­های نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
 • آينده‌پژوهي در حوزه محيط ‌زيست
 • توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز
 • نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار زیست محیطی
 • آب و فاضلاب :
 • انواع آلاینده­های آب
 • کیفیت آب آشامیدنی و رعایت استانداردهای ملی و جهانی
 • تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
 • مدیریت کاهش آلودگی آب­های سطحی و زیرزمینی
 • اثرات زیست محیطی آفت کش ها بر منابع آب های زیرزمینی
 • استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده­ها و پساب­های تصفیه شده
 • مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
 • فن آوری­های نوین در پایش و حذف آلاینده ­های آب
 • بررسی علل خشکسالی سال­های اخیر
 • خشک شدن تالاب­ها
 • روش­های نوین آبیاری، مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
 • بررسی نقش آلودگی آب های سطحی در کاهش گونه ایی اکوسیستم های کف زی
 • آبخوان ها و نقش آن در اکوسیستم های طبیعی
 • هوا و صوت :
 • شناسایی و کنترل آلودگی­های صوتی و ارائه و بررسی طرح­های جامع کاهش آلودگی هوا
 • آلودگی هوا، شناسایی منابع، آلاینده­ها و مخاطرات بهداشتی
 • ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن و راه کارهای کنترلی
 • روش­­های نوین کنترل آلودگی هوا
 • استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 • پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • ابعاد روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا
 • نقش پالایشگاه های صنعتی در تخریب اکوسیستم منطقه ایی
 • خاک :
 • شناسایی و پایش آلاینده­های خاک
 • حذف آلاینده­ های خاک با استفاده از فناوری­ های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی و غیره
 • استانداردهای حد مجاز آلاینده­ها در خاک
 • مدیریت پسماند و بازیافت :
 • مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، بازیافت)
 • مدیریت و بازیافت مواد زائد خطرناک
 • مكان يابي، ساماندهی و مهندسی مکان­های دفن بهداشتي پسماندها
 • فناوري­ هاي نوين در فرآيند مديريت پسماند
 • توليد مواد و انرژي از پسماند
 • اقتصاد و مديريت پسماندها
 • قوانين، مقررات و استانداردهای مديريت پسماندها در ايران و ساير كشورها
 • مشاركت بخش خصوصي در فرآيند مديريت پسماند
 • نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت تفکیک از مبدا
 • روش های بازیافت
 • محیط زیست و علوم مختلف :
 • بیوتکنولوژی و محیط زیست
 • نانوتکنولوژی و محیط زیست
 • محیط زیست و فناوری اطلاعات
 • محیط زیست و پزشکی
 • فیزیک و محیط زیست
 • حمل و نقل و محیط زیست
 • صنعت، معدن و محیط زیست
 • سوخت، انرژی و محیط زیست
 • علوم جانوری و محیط زیست
 • زمین شناسی زیست محیطی
 • کشاورزی و محیط زیست
 • منابع طبیعی و محیط زیست
 • هواشناسی و محیط زیست
 • شیمی، پتروشیمی و محیط زیست
 • معماری، شهرسازی و محیط زیست

عمران، ساخت و ساز و محیط زیست

گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست

اشتراک در: