شما اینجا هستید

مصرف آب كشاورزي منطقه درياچه اروميه بهينه شد

مصرف آب كشاورزي منطقه درياچه اروميه بهينه شد

مدیر دفتر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه از بین رفتن کشاورزی در مناطق مجاور دریاچه ارومیه را رد کرد

به گزارش خانه آب ایران، روزنامه اعتماد می نویسد: در هفته‌هاي گذشته انتقادات زيادي از برنامه‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه در بخش كشاورزي شد. حتي در مواردي گفته شد قصد ستاد، نابودي كشاورزي است. از همان آغاز طرح با بر سر زبان افتادن برنامه نكاشت؛ بسياري از منتقدان بيم از بين رفتن كشاورزي در منطقه را داشتند اما مسعود تجريشي، مدير دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق كارگروه ملي نجات درياچه اروميه اين موضوع را به طور كل رد مي‌كند.

به گزارش ستاد احياي درياچه اروميه، ستاد احيا هدفي دارد كه بايد هدف كل نظام و كشور باشد. الان در منطقه‌اي مثل آذربايجان غربي درآمد يك خانوار كشاورز ١٦ ميليون تومان و هزينه او بيش از ١٧ ميليون تومان است.

تجريشي توضيح داد: ما مي‌خواهيم در چنين منطقه‌اي كه هزينه كشاورز بيش از درآمد او است و بيش از اينكه نياز باشد، آب مصرف مي‌كند، كاري كنيم كه كشاورز يك زندگي شرافتمندانه داشته باشد. اين هدف ستاد احياي درياچه است؛ آب كمتري مصرف كنيم، اما در كشاورزي توليدات بيشتري داشته باشيم و آب مصرف نشده را به سمت درياچه بفرستيم. مطمئن باشيد در اين مسير زنجيره ارزش كشاورزي در حوضه آبريز به صورتي است كه هم كشاورزي وضعيت بهتري داشته باشد هم اقتصاد. پس اگر كسي دارد به ما حمله مي‌كند دو علت بيشتر ندارد؛ يكي اينكه ما در ارايه برنامه و اهداف‌مان قصور كرده‌ايم، ديگر اينكه طرف مقابل جاهل است و نسبت به مساله اطلاعي ندارد.

او با اشاره به برنامه‌هاي ستاد توضيح داد: طبق اين برنامه‌ها به كشاورز كمك مي‌كنيم آب كمتري مصرف كند و بهره‌وري كشاورزي او بيشتر شود، مثلا چغندرقند بسيار مصرف بالايي دارد، ما مي‌توانيم چغندرقند را به طور نشايي داخل مزارع بياوريم و اين يعني از ٥ آبي كه چغندر نياز دارد ٢ آب حذف مي‌شود. اين يعني ٤٠ درصد مصرف آب كشاورز كاهش پيدا مي‌كند، اگر بتوانيم از آبياري‌هاي زير سطحي استفاده كنيم مي‌توانيم به جاي اينكه مقدار زيادي آب مصرف كنيم تا گياه رشد كند با آب كمتري انجام ‌دهيم.

 

منبع

اشتراک در: