شما اینجا هستید

آغاز ثبت نام آزمون استخدامي وزارت نيرو از 18 اسفندماه

آغاز ثبت نام آزمون استخدامي وزارت نيرو از 18 اسفندماه

معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو خبر داد: ثبت نام آزمون استخدامي شرکت هاي توزيع برق و آب و فاضلاب شهري از تاريخ 18 اسفندماه تا 22 اسفندماه در سايت سازمان سنجش انجام مي‌شود.

معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو خبر داد:

ثبت نام آزمون استخدامي شرکت هاي توزيع برق و آب و فاضلاب شهري از تاريخ 18 اسفندماه تا 22 اسفندماه در سايت سازمان سنجش انجام مي‌شود.

در اين آزمون حدود 583 نفر براي شرکت هاي توزيع نیروی برق و حدود 483 نفر براي شرکت هاي آب و فاضلاب جذب مي شوند.

در آزمون جاري آزمون عمومي 250 امتياز، آزمون تخصصي 500 امتياز و مصاحبه 250 امتياز خواهد داشت و ميزان دعوت شدگان براي مصاحبه 2 برابر ظرفيت خواهد بود که از اين بين 1066 نفر در نهايت پذيرفته مي شوند.

آزمون در 22 ارديبهشت سال 96 برگزار مي شود و برنامه اين است که دو ماه بعد نتايج اوليه و 6 ماه پس از برگزاري آزمون نتيجه نهايي از طريق سايت سازمان سنجش به شرکت کنندگان اعلام شود.

مطابق قانون در اين آزمون نيز مشابه آزمون هاي قبلي حدود 30 درصد از سهميه استخدام مربوط به ايثارگران است، اما بايد توجه داشت که رقابت ايثارگران يک رقابت دروني است.

در آزمون جاري در نظر گرفته شده که در برخي استان ها از جمله ايلام، کردستان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان کهگلويه و بوير احمد، خراسان شمالي و... تنها افراد از بين افراد بومي استخدام شوند و در برخي از استان هاي ديگر نيز براي افراد بومي شهر ضريب 1.4 و براي بومي استان مذکور ضريب 1.2 اعمال مي شود.

شرط بومي بودن براي استان تهران اعمال نخواهد شد و همه شرکت کنندگان مي توانند براي اين استان داوطلب شوند.

همچنين تکليف شده حدود 400 تا 500 نفر از داوطلبان ممتاز کارشناسي ارشد 10 دانشگاه برتر کشور با توجه به نياز شرکت ها بدون آزمون جذب شوند.

در سه سال گذشته بر ما تکليف شده بود که حدود 2000 نفر در مجموعه وزارت نيرو استخدام شود اما خوشبختانه توانستيم با اتخاذ تدابيري حدود 7795 نفر را استخدام کنيم.

مرجع خبر: پايگاه خبري وزارت نيرو، yon.ir/weKah

خانه آب ايران

اشتراک در: