شما اینجا هستید

برنامه توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها جراحی اقتصادی شمال كشور است

دكتر حميدرضا عدل معاون فنی، امور زيربنايی و توليدی سازمان برنامه و بودجه كشور

برنامه توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها جراحی اقتصادی شمال كشور است

خواندن 5 دقیقه

به‌گزارش خانه آب ایران، دكتر حميدرضا عدل معاون فنی، امور زيربنايی و توليدی سازمان برنامه و بودجه كشور در سفر يك روزه خود به استان‌های گيلان و مازندران، به منظور بررسی مسايل مرتبط با اجرای طرح تنفس جنگل به همراه مهندس عبدالغفار شجاع مشاور رييس اين سازمان و دكتر مسجدی رييس امور آب، كشاورزی و محيط‌زيست سازمان و هيأت همراه از كارخانجات‌ صنايع سلولزی شهرستان رشت و همچنين از محدوده اجرای طرح توقف بهره‌برداری جنگل درحوزه دارابكلای ساری بازديد به عمل آوردند و جلساتی با مديران كارخانجات و مديران كل ذی‌ربط با حضور استانداران استان‌های مازندران و گلستان برگزار كرده و روند اجرا و چالش‌های آن را مورد بررسی قرار دادند.
به‌نقل از مركز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين بازديد، دكتر عدل ضمن ارايه سوابق موضوع، اجرای برنامه توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال را نوعی جراحی اقتصادی دانست.
وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی ايران از همان برنامه اول كه در سال ۱۳۶۷ تدوين شده، و در سال ۱۳۶۸ به اجرا در آمد، در آن زمان برنامه‌ريزی شده بود كه سالی دو ميليون و ۵۰۰۰ متر مكعب از جنگل‌های شمال برداشت شود، در صورتی كه مساحت كل جنگل‌های تحت پوشش اجرای طرح‌های جنگل‌داری كمتر از ۵۰۰ هزار هكتار بود، اما در عمل اين ميزان اهداف محقق نشد.
وی گفت: در راستای اجرايی‌سازی ايده توقف بهره‌برداری، در سال ۱۳۹۲ مصوبه دولت تحت‌عنوان «برنامه بهينه‌سازی، پايش و حفظ جنگل‌های كشور» در ۱۰ ماده مطرح شد. در اين برنامه قيد شد كه بهره‌برداری از جنگل‌ها بايد براساس ظرفيت‌های قابل تحمل اكولوژيكی و اقتصادی در چارچوب مديريت پايدار جنگل‌ها صورت گيرد.
به گفته دكتر عدل، بر اساس اين مصوبه بهره‌برداری از جنگل‌ها مجاز بود و وزارت جهاد كشاورزی بايد جنگل‌ها را پايش می‌كرد ودستگاه‌های ديگر از جمله وزارت نفت را نيز مكلف كرد تا برای كاهش فشار روستانشينان حاشيه جنگل، سوخت جايگزين فسيلی (گاز و نفت) را فراهم كند.
وی همچنين تصريح كرد كه اين مصوبه، بهره‌برداری را تا حدودی محدود ‌كرد و تنهاچوب‌های خشكيده، آفت‌زده، شكسته افتاده و در عمليات پرورشی بايد جمع‌آوری و برداشت می‎شد و نبايد از درختان سالم بهره‌برداری صورت می‌گرفت، بر همين اساس ايرادات زيادی از سوی مجامع علمی و اجرايی مطرح شد.

وی با اشاره به اين كه اجرای طرح تنفس جنگل مجدد از دو سال پيش در دستور كار قرار گرفته است، گفت: برخی واحدها هم اكنون برای تأمين مواد اوليه دارای مشكل هستند كه بايد در يك برنامه كوتاه و همچنين دراز مدت حل شود. پيشتر هم مقرر شد كه برخی مذاكرات در سطح ملی با وزارتخانه‌های وزارت جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت هم برای رفع موانع واردات مواد اوليه و هم گسترش و افزايش سطوح تحت پوشش زراعت چوب با تسهيلات و واگذاری اراضی مستعد برای اين طرح بويژه برای صاحبان صنايعی كه متضرر شده‌اند، صورت گيرد تا گام‌های موثرتری برای اجرای طرح توقف بهره‌برداری چوبی جنگل برداشته شود .
وی با اشاره به اين كه در قانون برنامه ششم، طرح جايگزين نيز برای اين موضوع پيش‌بينی شده است، يادآور شد كه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری كشور پيش نويس اين طرح را در دست تهيه دارد كه نيازمند بررسی همه جانبه است و لذا سازمان برنامه و بودجه كشور هم آماده است اين طرح را برای در ميان گذاشتن با استان‌ها و متخصصان برای تخصيص امكانات بيشتر در طرح جايگزين از سازمان مذكور خواستار شده است.
گزارش مذكور حاكی است كه دكتر عدل بعد از اين بازديد‌ها، در جلسه تخصصی كه با حضور استانداران مازندران وگلستان و استانداری گيلان و همچنين مديران جهاد كشاورزی، منابع طبيعی، صنعت و معدن و كارشناسان مرتبط با برنامه توقف و بهره‌برداری جنگل‌های استان‌های شمالی برگزار شد، شركت نمودند.
بر پايه اين گزارش، درآغاز نشست استان مازندران، دكترمفيد غلامی راد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان مازندران ضمن خير مقدم به معاون فنی، امور زير بنايی و توليدی سازمان برنامه بودجه كشور و هيأت همراه به استان مازندران گزارشی ازمسائل مربوط به طرح توقف بهره‌برداری از جنگل را ارائه كردند.

منبع خبر

برچسب ها: 
اشتراک در: