شما اینجا هستید

انتشار جامع‌ترین کتاب «آینده‌پژوهی جهان» در مرکز پژوهش‌های مجلس

انتشار جامع‌ترین کتاب «آینده‌پژوهی جهان» در مرکز پژوهش‌های مجلس

خواندن 5 دقیقه
جامع ترین کتاب «آینده پژوهی جهان» در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته است.

به‌گزارش خانه آب ایران و به‌نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ جامع‌ترین کتاب «آینده‌پژوهی جهان» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته است. این کتاب که نگاهی به آینده‌پژوهی جهان دارد، آینده‌پژوهی در تعدادی از کشورها را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. این کتاب تصویری از آینده‌پژوهی جهان و انسان ارائه داده که براساس اصول سیاست انسانی و با برنامه معطوف به آینده‌اندیشی و همچنین با سه رویکرد مفهوم‌ستانی، مفهوم‌پژوهی و مفهوم‌سازی بنیادین طراحی شده است. شایان ذکر است در این کتاب همچنین تصویری از روند تفکر آینده جهان، حدس‌های معطوف به آینده‌ها، پیش‌بینی‌ها و پیش‌نگری‌ها و نیز علایق فکری و ذهنی، 17 کشور از سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا به‌ صورت واقع‌بینانه منعکس شده است. این سیاست‌ها و برنامه‌ها تنها به‌ صرف آشنایی یا بسنده‌کردن به تجارب کشورها نبوده و دغدغه اصلی آنها انعکاس گسترده و عمیق نوع ایده، تفکر، روش به‌کار رفته آینده‌پژوهی و نقش آن در فنون حکمرانی مدنظر بوده است. در دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌ها برنامه سیاست‌پژوهی آینده به شکل واقع‌بینانه با سامانه‌ای از پژوهش‌های پایدار طراحی شده که در آن ایده جهان، تفکر آینده و سیر آینده‌نگری، آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری این کشورها با رویکرد اندیشگاهی، دانشگاهی، پژوهشگاهی و سوادگاهی مورد توجه قرار گرفته است. به‌علاوه در این پژوهش‌های بنیادین از نحوه ورود آینده‌پژوهی و سیر تطور و نیز ادبیات فکری، علمی، فناوری، مفهومی و معنایی این کشورها در جوانب مختلف بررسی شده است. نکته قابل توجه طرح نوبنیادی سه ادبیات فکری، علمی و فناوری درخصوص روند آینده بوده که در دستور کار گروه پژوهشی مطالعات بنیادین حکومتی قرار داشته است. با این وصف این گروه بر این باور است که رونق گرفتنِ این ادبیات جدید در مراکز علمی - سیاستی و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند به تعمیق آینده‌پژوهی، آینده‌نگری و نیز آینده‌نگاری کمک ‌کند و مراکز سیاستی را با سیاست‌های معطوف به دانایی با رویکرد آینده‌پژوهی پیوند دهد تا برنامه‌های حکومتی براساس سیاست‌های معطوف به روند آینده‌ها طراحی شوند. در ترویج این تفکر سیال و پایدار به‌نحوی آینده‌پژوهان کشورها به‌تناسب عمق و غنای آینده‌پژوهی در هر کشوری بین 3 تا 20 آینده‌پژوه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در این بخش توجه ویژه‌ای به ایده‌ها، اندیشه‌ها و آینده‌پژوهیِ آینده‌پژوهان صورت گرفته تا خوانندگان با سیر تفکر و نیز روندهای آینده‌پژوهی جهان براساس آینده‌شناسی آشنا شوند و راه آینده‌پژوهی را براساس روندپژوهی با چشمان گشوده در پیش گیرند. در همین سیر گروه مطالعات بنیادین حکومتی به بنیادها، مؤسسات، اندیشکده‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، سوادکده‌ها و مجلات آینده‌پژوهی در جهان توجه ویژه کرده تا کمکی مؤثر و عینی در روندهای آینده‌پژوهی کشورها انجام شود. نکته قابل تأمل سیر مدرسه آینده‌پژوهی در این کشورها بوده که در کشور ما هنوز اقبالی نیافته و مورد توجه سیاستگذاران آموزشی و پژوهشی قرار نگرفته است. با توجه به این واقعیت‌ها بود که مروری هرچند ناتمام در مباحث اصیل آینده‌نگری، آینده‌اندیشی و آینده‌پژوهی کشورها صورت گرفته است. بر این اساس با به تصویر کشیدن سیاست‌ها، برنامه‌ها و نیز انعکاس تصویری از دوره‌های آینده‌نگاری کشورها، سرانجام این گروه پژوهشی با دو پیشنهاد عملی برای مجلس و دولت کار مطالعه این دوره از آینده‌پژوهی کشورها را به پایان رسانده است. فایل کامل این کتاب را اینجا مشاهده کنید.

منبع خبر

برچسب ها: 
اشتراک در: