شما اینجا هستید

درونگر برای نخستین بار سرریز کرد

درونگر برای نخستین بار سرریز کرد

خواندن 2 دقیقه
بارندگی‌ها نباید ما را از سازگاری با کم آبی دور کند

به گزارش خانه آب ایران، سد درونگر درگز برای نخستین بار از زمان بهره‌برداری سرریز کرد. درونگر در 35 کیلومتری غرب درگز، سدی خاکی با هسته رسی است که در سال 1390 با اعتبار 325 میلیارد ریال برای توسعه آب و خاک و تامین آب مورد نیاز کشاورزی به بهره‌برداری رسید.
به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی محمد علائی افزود: در سال آبی جاری تا کنون (3 خرداد) در سطح استان 283 میلی متر باران داشته‌ایم. این عدد در سال آبی گذشته 115.9 میلی‌متر و در دوره بلندمدت 43 ساله 142 میلی‌متر بوده است. در استان 23 سد بزرگ به بهره‌برداری رسیده است. حجم مخزن و آب قابل تنظیم این سدها به ترتیب 1572 و 900 میلیون متر مکعب است. حجم آب ذخیره شده در سدهای استان تا امروز 960 میلیون متر مکعب است. یعنی 62 درصد سدهای استان از آب پرشده است. این عدد در سال گذشته 23 درصد بود. امسال از 23 سد بزرگ استان 13 سد سرریز کرده است. وی تاکید کرد: ما در منطقه خشک و نیمه خشک زندگی می کنیم و در دین و فرهنگمان، بدمصرفی و اسراف گناه و نادرست است. بارندگی‌های کنونی نباید ما را از سازگاری با کم آبی دور کند.

درونگر برای نخستین بار سرریز کرد

منبع خبر

برچسب ها: 
اشتراک در: