شما اینجا هستید

پذیرش سرباز وظیفه (امریه) در شرکت های تابعه وزارت نیرو برای اعزام شهریور ماه 98

پذیرش سرباز وظیفه (امریه) در شرکت های تابعه وزارت نیرو برای اعزام شهریور ماه 98

خواندن 1 دقیقه

به گزارش خانه آب ایران و با اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران و در راستای تأکید وزیر نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی می‌توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir برای اعزام نوبت 98/6/1 از تاریخ 98/3/1 لغایت 98/3/30 اقدام نمایند.

برچسب ها: 
اشتراک در: