شما اینجا هستید

اخبار و رویدادها

3 ارديبهشت 1398 - 9:23
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، زمین و خاک در کشور را به دلیل مدیریت نشدن پسماند از سوی شهرداری‌ها و تولید زباله توسط مردم، جزو آلوده ترین‌ها در جهان خواند.‌
29 فروردين 1398 - 10:37
برگزاری نشست تخصصی یک روزه با عنوان مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در دانشگاه تربیت مدرس

رویدادهای اخیر

روز برگزاری: 
3 ارديبهشت 1398
روز برگزاری: 
20 ارديبهشت 1398