شما اینجا هستید

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

محورهای همایش:

  • رفتارهای هیدرولوژیک بوم سازگان آب‌های داخلی
  • بر هم کنش عوامل طبیعی و انسانی در بحران‌های آب و خاک
  • سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌های بالادستی و حکمرانی در مدیریت حوزه‌های آبخیز
  • پایش و ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در کاهش بحران های محیطی
  • فناوری‌ها و ابزارهای پیش بینی روند تغییرات حوزه آبخیز
  • آبخیزداری و مدیریت بحران حوضه دریاچه ارومیه

 

تاریخ‌های مهم:

تاریخ برگزاری همایش:  25 و 26 تیرماه 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 17-3-1398

 

برگزارکننده: 

دانشگاه ارومیه، انجمن آبخیزداری ایران

محل برگزاری: 

اروميه - خيابان شهيد دكتر بهشتي - پردیس شهر دانشگاه اروميه - پژوهشكده مطالعات دریاچه ارومیه

 

 اطلاعات تماس:

شهر ارومیه- دانشگاه ارومیه -پردیس نازلو -دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری

آدرس ایمیل دبیرخانه: wmc1398@urmia.ac.ir
تلفن : 04432770489
فکس : 04432770489
کد پستی: 5756151818
صندوق پستی : 165

وب سایت همایش

برچسب ها: 
اشتراک در: