شما اینجا هستید

نگاهی تاریخی به دانش و فن آوری آب در ایران

نگاهی تاریخی به دانش و فن آوری آب در ایران

موضوع نشست:

تأثیر شرایط هیدرولوژیکی بر تولید دانش و فن آوری آب در ایران

رابطه تاریخی دانش و فن آوری آب با نظام اجتماعی ایران

چگونگی رابطه دانش  و فن آوری مدرن با دانش و فن آوری بومی و تاریخی آب در ایران

 

اهداف:

گفت و گو و برجسسته کردن تحولات اجتماعی بروز دانش و تجربه آب در ایران

 

اعضای پانل:

دکتر محمد فاضلی

دکتر هادی خانیکی

دکتر سعید نوری نشاط

دکتر علی رضاقلی

 

تاریخ برگزاری:

8 مهر 97 - ساعت 17

 

مکان برگزاری:

خانه اندیشمندان علوم انسانی، تالار خیام

 

برچسب ها: 
اشتراک در: