شما اینجا هستید

بررسی تاثيرات برنامه های تنظيم آب كشورهای همسايه در حوضه های مشترک مرزی بر ايران

بررسی تاثيرات برنامه های تنظيم آب كشورهای همسايه در حوضه های مشترک مرزی بر ايران

خواندن 3 دقیقه
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري آثار برنامه هاي تنظيم آب در كشورهاي همسايه بر وضعيت تنش آبي را مورد بررسي قرار داده است.

در چند دهه اخير با افزايش گازهای گلخانه ای، تشديد روند گرمايش كره زمين و تغييرات اقليمی، بخشهايی از كره زمين بخصوص منطقه خاورميانه تحت تاثير خشكساليهای پياپی، افزايش تقاضا برای آب و برداشتهای بی رويه، با بحران آب مواجه شده است. با توجه به روندهای موجود پيش بينی می شود تا سال ۲۰۲۵، نياز آبی جهان در بخش كشاورزی ۱,۳، صنعت ۱.۵ و شرب ۱.۸ برابر شود كه اين روند، كشورهای خاورميانه و آسيای مركزی را در زمره بحرانی ترين مناطق جهان قرار خواهد داد. به همين دليل بسياری از رودخانه های واقع در حوضه های مشترك بين چند كشور به شدت تحت فشار رقابت بر سر برداشت منابع آب محدود قرار داشته كه می تواند ضمن تشديد بحران آب، زمينه بروز اختلاف و نزاع بين كشورهای همسايه را نيز پديد آورد. كشور ما نيز از اين بحران مستثنی نبوده و در پنج دهه اخير افزايش ميانگين دما، كاهش متوسط بارندگی، كاهش منابع آب تجديدپذير كشور و بهره برداری های بی رويه از منابع آب منجر به پيدايش و تشديد بحران آب در كشور شده است كه اين موضوع در حوضه های مشترک مرزی به دليل وابستگي به منابع آب های فرامرزی از اهميت بيشتری برخوردار است. به همين دليل ميتوان گفت وضعيت آب در كشور روند نگران كننده ای دارد. از اين رو مركز پژوهش های توسعه و آينده نگری تلاش كرده است، به منظور بررسي و ارزيابي پيامدهای برنامه هاي تنظيم آب كشورهای همسايه در حوضه های مشترک مرزی گزارش تحليلی جامعی را تهيه نمايد. در تهيه اين گزارش علاوه بر مطالعه منابع و مدارك موجود داخلی و بين المللی، از نظرات كارشناسان برجسته كشور در قالب يك نشست تخصصی در تاريخ ۱۳۹۷/۲/۱۷ تحت همين عنوان و نشست های كارشناسی متعدد بهره برداری شده است.

اميد است مجموعه راهكارهای پيشنهادی منتج از اين گزارش بتواند در راستای كاستن تاثيرات منفی ناشی از كاهش منابع آب ورودی به كشور راهگشا باشد.

نسخه كامل گزارش "بررسی تاثيرات برنامه های تنظيم آب كشورهاي همسايه در حوضه های مشترك مرزی بر ايران" از طريق لينك زير قابل دريافت است:

  

لینک دانلود گزارش

 

منبع خبر

اشتراک در: