شما اینجا هستید

پنجمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران

پنجمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با همکاری انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران به منظور گردآوری تجربیات ، پژوهشها و نیز معرفی روش‌های نوین علمی اقدام به برگزاری پنجمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران نموده است.

نظر به موقعیت خاص اقلیمی ایران، که تغییرات شدید بارش، شدت و پراکنش زیاد بارندگی و نوسانات دما از خصوصیات آن بوده و خشکی جزء فطرت و صفت آن محسوب می گردد؛ حفاظت، بهره برداری و مدیریت پایدار از منابع آبخیز به منظور تامین نیازهای نسل حاضر و حفظ این منابع برای نسل‌های آتی، از اولویت‌های اساسی می‌باشد. عدم بهره برداری صحیح از منابع آبخیز، باعث بر هم خوردن تعادل زیست بوم‌ها گردیده و بروز انواع مختلف بلایا از جمله سیل، خشکسالی، طوفانهای گرد و غبار و... را بدنبال دارد. در این میان رویکرد علمی به مدیریت جامع آبخیزها می‌تواند راهکارهای بهره برداری و مدیریت پایدار از منابع آبخیز را طراحی و تدوین نماید. الگوی فعلی مصرف آب با شرایط ایران ناسازگار بوده و علاوه بر ایجاد موانع برای دستیابی به اهداف توسعه کشور، حفظ وضع موجود را نیز مشکل نموده است. تنها چشم انداز قابل اعتنا برای برون رفت از این تنگناها، استحصال آب باران و بازچرخانی آن در مقیاس خانگی، محلی و مزرعه می‌باشد. آثاری از این روش‌های سنتی ( که در اقصی نقاط کشور مرسوم بوده و به تدریج به فراموشی سپرده شده است ) را می‌توان تحت عناوین مختلفی مانند آب انبار، بندسار، آب بندان، هوتک، دگار، خوشاب و... در مناطق مختلف کشور مشاهده نمود.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

محورهای غیر شهری همایش

روش های سنتی و نوین استحصال آب باران
جایگاه آب باران در مدیریت یکپارچه منابع آب
اهمیت استحصال آب باران در تالاب ها و آبگیرها
استحصال آب باران در مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست
روش های استحصال آب باران در تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی
نقش اقلیم و تاثیرات آن در کارایی سیستم های سطوح آبگیر باران


محورهای شهری همایش

نقش استحصال آب باران در کاهش روان آبهای شهری و آبگرفتگی معابر
روش های بهره برداری از آب باران در مصارف خانگی
سیاست های تشویقی در استفاده از آب باران در حوزه شهری
مشکلات مربوط به کیفیت آب در مصارف خانگی
مسائل اقتصادی اجتمایی بهره برداری از آب باران در مقیاس شهری
جایگاه استحصال آب باران در داخل و خارج کشور
چالش های استفاده از اب باران در مناطق شهری و غیر شهری (اجتمائی، اقتصادی، زیست محیطی، فنی و حقوقی)
مسائل زیست محیطی و کیفیت روان آبهای حاصل از بارندگی در مناطق شهری و غیر شهری

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ‌های مهم

تاریخ دریافت مقالات: 95/6/1 تا 95/08/30

تاریخ برگزاری همایش: 4 و 5 اسفند ماه 1395

محل برگزاری همایش: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

راه‌های برقراری ارتباط

آدرس دبیرخانه: رشت– کیلومتر 10 جاده تهران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گی

شماره تماس دبیرخانه
09361208196
09301397592

ایمیل
info@rcsconf.ir
estehsal1395@gmail.com

آدرس وبسایت: http://www.rcsconf.ir/index.php?slc_lang=fa

اشتراک در: