شما اینجا هستید

نشست تخصصی پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

نشست تخصصی پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

نشست تخصصی پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 23 مرداد 1397 برگزار می گردد

به گزارش خانه آب ایران، نشست تخصصی پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 23 مرداد 1397 برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از محورهای نشست و ثبت نام در رویداد {به این لینک} مراجعه فرمایید.

اشتراک در: