شما اینجا هستید

نشست تخصصی پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

نشست تخصصی پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

نشست تخصصی پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 23 مرداد 1397 برگزار می گردد

نشست تخصصی پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

 

تاریخ های مهم:

تاریخ برگزاری: 23 مرداد 1397

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 1 مرداد 1397

مهلت ثبت نام: 10 مرداد 1397

 

محورهای نشست:

  • مبانی نظری و فنی در سازگاری با کم آبی
  • بسترهای اجتماعی برای تغییر الگوی مصرف، سبک زندگی و سازگاری با کم آبی
  • تجربیات موفق ملی و بین المللی در سازگاری با کم آبی
  • درسهای آموخته از ساختارهای قبلی در مدیریت خشکسالی

 

برگزار کننده:

پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

مرکز بررس های استراتژیک ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 

ارتباط با دبیرخانه:

ایمیل: Sazgari@css.ir

اشتراک در: