شما اینجا هستید

بررسی راهکارهای ترویج مصرف بهینه آب در شورای فرهنگ عمومی

بررسی راهکارهای ترویج مصرف بهینه آب در شورای فرهنگ عمومی

هفتصد و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی صبح روز سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه به ریاست دکتر عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای جلسه برگزار شد.

به گزارش خانه آب ایران، هفتصد و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی صبح روز سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه به ریاست دکتر عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای جلسه برگزار شد.

دکتر موالی زاده، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور پس از پایان جلسه اظهار نمود: با توجه به حساسیت موضوع آب در کشور، تصمیم گرفته شد تا موضوع راهکارهای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و اصلاح الگوی مصرف در دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار گیرد. در همین راستا از مسئولین ذیربط از وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی دعوت گردید تا گزارش های مبسوطی پیرامون وضعیت آب در کشور در جلسه ارائه نمایند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی پیرامون گزارش ارائه شده بیان داشت: در طول 50 سال گذشه دمای هوا 2 درجه گرمتر شده است که این امر خود باعث تبخیر بیشتر منابع آبی کشور خواهد شد. همچنین در سال آبی جاری بارندگی ها نسبت به سال گذشته 36% کاهش یافته است. این امر چه بسا در تابستان حجم برق تولیدی از نیروگاه های برقی آبی را مختل کرده و در صورت عدم رعایت مصرف بهینه آب با خاموشی هایی مواجه گردیم.

دکتر موالی زاده ادامه داد: سرانه مصرف آب در کشور ما 165 لیتر به ازای هر نفر می باشد که گاه تا 220 لیتر هم می رسد. در حالی که معدل مصرف آن در جهان 110 لیتر است. ما نیازمند آن هستیم با عزمی ملی موضوع حیاتی آب را به خوبی مدیریت کنیم و این کار نیازمند فرهنگ سازی است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی ضمن تشکر از ارائه گزارش های مبسوط، بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع، شورای فرهنگ عمومی کشور این موضوع را با همکاری دستگاه های ذیربط دنبال خواهد کرد تا انشاءالله بتوانیم فرهنگ مصرف آب را در کشور نهادینه نماییم.

 

منبع خبر

اشتراک در: