شما اینجا هستید

اخبار و رویدادها

افزایش 4.5 برابری ورودی آب به مخزن سدهای حوضه کارون بزرگ، کرخه و مارون
آخرین وضعیت حوضه‌های آبریز جنوب کشور؛
27 بهمن 1397 - 11:35
حجم آب ورودی به مخازن سدهای حوضه کارون بزرگ، کرخه و مارون از ابتدای سال آبی 98-97 تاکنون 15 میلیارد و 258 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال آبی گذشته 445 درصد افزایش داشته است.
انتقاد از توسعه صنایع آب بَر در محدوده‌های خشک کشور
پدر علم کویرشناسی ایران مطرح کرد؛
23 بهمن 1397 - 16:05
به اعتقاد دکتر کردوانی ایجاد صنایع در کنار منابع آبی به ویژه دریای جنوب، کشاندن جمعیت به سمت منابع آبی نه انتقال آب به داخل کشور و نیز استفاده و مصرف مناسب، اصولی و صحیح آب سه راهکاری است که نتیجه بخش خواهد بود.
جاری شدن آب در هیرمند
تالاب هامون جانی دوباره گرفت
21 بهمن 1397 - 10:11
در پی سرازیر شدن سیلاب از سمت افغانستان به ایران و رسیدن آن از طریق رودخانه هیرمند به تالاب هامون سابوری موجی از شادی میان مردم منطقه سیستان ایجاد شده است.

رویدادهای اخیر

روز برگزاری: 
1 اسفند 1397
روز برگزاری: 
1 اسفند 1397
سومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
روز برگزاری: 
8 اسفند 1397
دومین همایش ملی آب و سازه‌های هیدرولیکی
روز برگزاری: 
8 اسفند 1397
روز برگزاری: 
8 اسفند 1397
روز برگزاری: 
10 اسفند 1397