شما اینجا هستید

پیش نمایش ارائه علمی جناب آقای حسین جمشیدی (نخستین همایش تولید و کاربرد انواع لوله در بخش آب کشور)

پیش نمایش ارائه علمی جناب آقای حسین جمشیدی (نخستین همایش تولید و کاربرد انواع لوله در بخش آب کشور)

جهت مشاهده کامل فیلم ها، متون ارائه ها، گزارش عملکرد، اطلاعات و لیست شرکت ها و انجمن های حاضر در همایش و غیره، به صفحه ی گزارش همایش مراجعه فرمایید.

اشتراک در: