شما اینجا هستید

سلسله نشست‌های جامعه، آب و انرژی ؛ نشست اول: رویکرد اجتماعی و پایدارسازی منابع آب و انرژی

سلسله نشست‌های جامعه، آب و انرژی ؛ نشست اول: رویکرد اجتماعی و پایدارسازی منابع آب و انرژی

اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی جامعه، آب و انرژی با موضوع "رویکرد اجتماعی و پایدارسازی منابع آب و انرژی" در تاریخ 14 اردیبهشت 98 به همت مرکز مطالعات اجتماعی و منابع آب و انرژی وزارت نیرو و به بهانه اولین سال راه‌اندازی این دفتر برگزار گردید.

اشتراک در: