شما اینجا هستید

در زمان سيل چگونه از خودمان مراقبت كنيم؟

در زمان سيل چگونه از خودمان مراقبت كنيم؟

سیل به عنوان یکی از بلای طبیعی نیاز به شناخت بهتر و بیشتر از سوی اقشار مختلف جامعه دارد. نحوه مواجهه صحیح با این رخداد طبیعی، در کاهش خطرات و صدمات احتمالی ناشی از آن بسیار موثر خواهد بود.

اشتراک در: