شما اینجا هستید

کارگاه تعاملی تحلیلگری نیروگاه‌های برقآبی از دیدگاه رابطه آب، انرژی و اقتصاد

کارگاه تعاملی تحلیلگری نیروگاه‌های برقآبی از دیدگاه رابطه آب، انرژی و اقتصاد

مصاحبه با اساتید دوره، دکتر محمد ابراهیم رییسی و دکتر محمدرضا جلالی

اشتراک در: