شما اینجا هستید

نقش مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) در خصوص مسایل حوضه های آبریز مشترک با کشورهای همسایه - قسمت سوم

نقش مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) در خصوص مسایل حوضه های آبریز مشترک با کشورهای همسایه - قسمت سوم

مصاحبه با دکتر سیدعلی چاوشیان - مدیر مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری

قسمت 3 از 10

اشتراک در: