شما اینجا هستید

ساخت دستگاه تصفیه آب

ساخت دستگاه تصفیه آب

پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب از پساب شد.

اشتراک در: