شما اینجا هستید

گزارش ضرورت احیا دریاچه ارومیه

بر اساس شواهد موجود و همچنين تجارب حاصل از درياچه‌هاي با وضعيت مشابه اروميه در سطح جهان، بدون شك تداوم روند خشکي دریاچه ارومیه خسارات و آسيب‌هاي بسياري را بر سلامت و بهداشت ساكنين حوضه و معيشت آن‌ها، تخريب اكوسيستم و بخش كشاورزي حوضه (تخريب اراضي و باغات) را به همراه خواهد داشت.

چالش‌ها و مسائل اجتماعي به‌مانند افزايش مهاجرت و حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزرگ نيز از جمله آثار محتمل تداوم وضعيت كنوني درياچه اروميه مي‌باشد. ايجاد و تشديد ريزگردها به‌ويژه ريزگردهاي نمكي از جمله تبعات مستقيم خشكي درياچه اروميه بوده كه به شدت سلامت ساكنين مجاور درياچه و حتي استان‌هاي همجوار آن‌ها را تهديد مي‌نمايد. بر اساس تجارب موجود در ساير درياچه‌هاي مشابه، برخي از بيماري‌هاي محتمل ناشي از ريزگردهاي درياچه شامل عفونت‌هاي حاد دستگاه تنفسي، آسم، سرطان‌هاي ريه و مجاري تنفسي، افزایش فشار خون، حملات قلبي وافزايش سقط جنين مي‌باشد.

در اين گزارش  که توسط کمیته فرهنگی اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه شده است، ضمن معرفي اجمالي درياچه اروميه و حوضه آبريز آن، مهم‌ترين عوامل موثر بر بروز شرايط كنوني درياچه اروميه و همچنين اهم تهديدات و خسارات ناشي از تداوم اين وضعيت تشريح و ارائه گرديده است. هدف اصلي از تدوين اين نوشتار،تبيين علل موثر بر خشكي درياچه اروميه و تهديدات ناشي از آن به‌منظور اتخاذ راهكارها و تمهيدات مناسب براي برون‌رفت از اين شرايط مي‌باشد. لازم به ذكر است كه راهكارهاي مصوب كارگروه ملي نجات درياچه اروميه و اقدامات صورت گرفته در اين خصوص در گزارشات جداگانه‌اي ارائه مي‌گردد.

گزارش ضرورت احیا دریاچه ارومیه

اشتراک مطلب در: