شما اینجا هستید

وضعیت کنونی دریاچه ارومیه

طرح احیای دریاچه ارومیه 10 ساله است که دو سال اول آن اختصاص به مرحله تثبیت دارد.

در انتهای سال آبی 94-93 تراز آب دریاچه 1270.08 با لاتر از سطح آزاد دریا بوده، که این عدد در پایان سال آبی 95-94 به 1270.54 رسیده است.

 در مجموع، هم اکنون، دریاچه در فاز تثبیت قرار دارد. 

در نمودار زیر روند تغییرات تراز دریاچه ارومیه طی 5 سال اخیر ( به روز رسانی30 آذر  1395) ارائه شده است:

 

 

جدول اطلاعات مربوط به تراز، عمق، سطح و حجم دریاچه ارومیه در روز 30 آذر

 

 توجه! اطلاعات مربوط به عمق، سطح و حجم دریاچه ارومیه تقریبی است و بر اساس مطالعات بسیمتری که موسسه تحقیقات آب انجام داده، این اطلاعات ارائه شده است.

در شکل زیر تصاویر ماهواره‌ای ارائه شده است؛ که  نشانگر روند تغییرات سطح دریاچه ارومیه در سال آبی 95-94 نسبت به سال آبی 94-93  در ماه‌های مختلف این سال‌ها است.


 

همچنین، از آنجا که شرایط اقلیمی همواره یک پارامتر تاثیرگذار بر وضعیت دریاچه ارومیه بوده است در نمودار زیر اطلاعاتی در زمینه میزان بارش از ابتدای سال آبی تا تاریخ درج شده بر روی نمودار  در 5 سال اخیر و در مقایسه با متوسط 47 ساله ارائه شده است. همانطور که در این نمودار مشاهده می‌شود میزان بارش از اول مهر تا تاریخ مذکور در سال جاری نسبت به سال گذشته و نسبت به متوسط 47 ساله به ترتیب 52 درصد و  23 درصد کاهش داشته است.

اشتراک مطلب در: 

مطالب مرتبط