شما اینجا هستید

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه

استمرار وضعيت خشكي درياچه اروميه و تعهد دولت به حل اين بحران ملي زيست‌محيطي، تصويب تشكيل "كارگروه نجات درياچه اروميه" را در تاريخ 27 مرداد ماه 1392 در پي داشت.

پيرو تشكيل كارگروه مذكور با مسئوليت وزارت نيرو، برگزاري جلسات مختلف فني- تخصصي و همچنين جلسات متعدد كارگروه و برگزاري نشست تخصصي "هم‌انديشي در خصوص راهكارهاي اجرايي نجات درياچه اروميه" در تاريخ 1392/07/04در دانشگاه تهران،در نهايت منجر به تصويب 19 طرح اولويت‌دار جهت نجات درياچه اروميه گرديد.

همچنین، مقرر گرديد مدير هماهنگي و اجرائي احياي درياچه اروميه (مجري طرح) كه با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود زير نظر ستاد و با اختيارات اصل 127 قانون اساسي، مسئوليت هماهنگي، راهبري، اجرا و پايش برنامه‌هاي مصوب ستاد براي احياي درياچه اروميه را عهده‌دار شود.

رياست كارگروه بر عهده معاون اول محترم رئيس‌جمهور بوده و جناب آقاي دكتر عيسي كلانتري به‌عنوان دبيركارگروه و مدير اجرايي احياي درياچه اروميه تعيين گرديدند.

پيرو اين مصوبه، ستاد احياي درياچه اروميه (دبيرخانه كارگروه ملي نجات درياچه اروميه) به صورت رسمي اقدامات و فعاليت‌هاي خود با اتخاذ رويكردهاي ذيل شروع نمود؛

 

 شناخت بهتر و دقيق ابعاد بحران درياچه اروميه شامل عوامل موثر بر بروز بحران، شرايط كنوني و محتمل آتي درياچه ارومیه✅

✅ بررسي ابعاد و مسائل مختلف اكولوژيكي، زمين‌شناختي، زيست‌محيطي،‌ اقتصادي، اجتماعي، اقليمي و هيدرولوژيكي مرتبط با درياچه اروميه

✅ جلب مشاركت و همكاري همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مسئول و ذيربط و بهره‌مندي از نقطه‌نظرات كارشناسي و تخصصي آن‌ها

✅ بهره‌مندي از خرد جمعي و مشاركت طلبي اساتيد، متخصصين، كارشناسان و پژوهشگران داخلي و خارجي 

✅ به‌مشاركت طلبي مسئولين محلي در همگام‌سازي و هم‌افزايي اقدامات در راستاي تحقق تنها يك هدف “ احياي درياچه اروميه”

✅ تلاش براي ايجاد عزم همگاني و مشاركت عمومي براي احياي درياچه اروميه و بهبود وضعيت موجود آن از طريق آگاه‌سازي و تبديل درياچه اروميه به يك “دغدغه همگاني”

✅ تدوين نقشه‌راه و راهكارهاي احياي درياچه اروميه 

 

با استقرار دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه در دانشگاه صنعتي شريف و با همكاري دانشگاه‌هاي تبريز و اروميه و متخصصين و كارشناسان ساير دانشگاه‌ها و مجموعه سازمان‌ها و نهادهاي تخصصي ملي و محلي و همچنين كارشناسان بين‌المللي، ستاد احياي درياچه اروميه در يك بازه‌زماني كوتاه‌مدت با ايجاد كميته‌هاي تخصصي 6 گانه و كارگروه‌هاي تخصصي متعدد (20 كارگروه) و انجام مطالعات تطبيقي، ضمن بررسي و ارزيابي راهكارهاي 19گانه‌ مصوب، نسبت به تدوين و ارائه نقشه راه و برنامه عملياتي احياي درياچه اروميه اقدام نمود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نقشه راه عملیاتی احیای دریاچه ارومیه

با توجه به وضعيت كنوني درياچه، رويكرد اصلي در برنامه زماني احياي درياچه اروميه تثبيت شرايط كنوني و حفظ پيكره آبي در چند سال اول اجراي برنامه (دو تا سه سال اول) و جلوگيري از خشك شدن كامل درياچه مي‌باشد.

لذا تامين آب در مدت زمان كوتاه موجود از اولويت‌هاي اصلي براي حفظ درياچه اروميه مي‌باشد. 

ايجاد پايداري در وضعيت مديريت منابع و مصارف آب در سطح حوضه درياچه اروميه،  تنها راهكار حفظ بلندمدت درياچه و احياي آن مي‌باشد.

در مجموع پس از انجام مطالعات لازم و تصويب نقشه راه احياي درياچه اروميه، بر طبق برنامه زماني مصوب، طرح احياي درياچه اروميه شامل سه فاز اصلي در يك بازه زماني ده ساله مي‌باشد (شكل 1).

اين سه فاز عبارتند از:

1.      فاز تثبيت (1395-1393): هدف اصلي از اين فاز تثبيت تراز درياچه اروميه و همچنين اجراي پروژه‌هاي كاهش اثرات محتمل ناشي از تداوم خشكي درياچه اروميه مي‌باشد.

2. دوره احياي درياچه اروميه (1401-1396): هدف اصلي اين فاز اجرايي نمودن مجموع راهكارهاي تامين آب مورد نياز درياچه و افزايش تدريجي تراز آن مي‌باشد.

3.     دوره احياي نهايي (1402): هدف مورد انتظار از اين فاز تثبيت شرايط احياء شده درياچه و ايجاد الزامات لازم براي احياي نهايي و حفظ پايدار شرايط درياچه مي‌باشد. 

همچنین برنامه زماني در حال اجراي طرح احياي درياچه اروميه بر مبناي نقشه راه و راهكارهاي مصوب در شكل (3) ارائه شده است.

 


شکل 1- روند زماني احياي درياچه اروميه

 

 شکل 2- برنامه زماني در حال اجراي احياي درياچه اروميه
.

اشتراک مطلب در: 

مطالب مرتبط