شما اینجا هستید

کارگاه ارائه مفاهیم شورورزی و گزارش فعالیتهای طرح توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طریق شورورزی

کارگاه ارائه مفاهیم شورورزی و گزارش فعالیتهای طرح توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طریق شورورزی

کارگاه ارائه مفاهیم شورورزی و گزارش فعالیتهای طرح توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طریق شورورزی

شرح دوره
مکان و زمان برگزاری
هزینه
نمایش پوستر

مدرسین دوره:

جواد امینی، مجتبی پورمقدم، اردوان آذری، مهدی یزدان پناه

 

سر فصل مطالب :

 1. ضرورت اجرای طرح شورورزی در کشور
 2. تعریف شورورزی و پتانسیل محصولات شورورزی
 3. سوابق شورورزی در جهان و ایران
 4. گزارش فعالیتهای انجام شده در طرح توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طریق شورورزی
 5. معرفی الگوهای پیشنهادی شورورزی
 6. مجتمع کشت و صنعت شورورزی
 7. گلخانه دریایی

  تعریف شورورزی

  شورورزی به معنای بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک شور از طریق توسعه زیرساختها و سامانه‌های آبگیری (از دریا و رودخانه های لب شور و دیگر منابع آب نامتعارف)، سازه‌های انتقال آب و سامانه‌های توزیع آب با رویکرد زیست محیطی است. با توجه به متوسط سرانه آب تجدیدپذیر هر ایرانی که اکنون از مرز تنش آبی عبور کرده است و استفاده بیش از حد از منابع آبی متعارف و در اختیار داشتن منابع وسیعی از آب شور و لب شور و خاکهای شور در جنوب کشور می توان با تولید برخی محصولات قابل رقابت با محصولات کشاورزی متعارف به کاهش تنش موجود بر منابع آبی کشور کمک کرد. از آنجایی که شورورزی از منابع پایه کشاورزی (آب شیرین و خاک متعارف) استفاده نمی‌کند، بنابراین مطلقا رقیب بخش کشاورزی نمی‌باشد.

  طرح ملی "توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طریق شورورزی" با بهره‌گیری از تجارب جهانی و همراهی مشاوران داخلی همچون شرکت‌های مشاور دزآب، طوس آب و یکم و مراکز تحقیقاتی مانند مرکز ملی تحقیقات شوری و برخی شرکت‌های دانش بنیان، نسبت به احداث 11 مزرعه آزمایشی و 2 مزرعه پشتیبان در گستره نوار ساحلی جنوب کشور اقدام نموده است.

   

  منافع طرح شورورزی:

  استفاده از منابع نامتعارف (خاک شور، آب شور و لب شور) با توجه به پتانسیل بالای این منابع در نوار ساحلی جنوب کشور، توسعه پوشش گیاهی در اراضی شور مستعد فرسایش بادی، کمک به رونق اقتصادی منطقه ، کمک به تثبیت امنیت غذایی و آبی ، ایجاد اشتغال و به دنبال آن افزایش پایداری اجتماعی و امنیتی در نوار ساحلی جنوب کشور ،​ کاهش تنش آبی بر منابع آب شیرین از طریق تولید محصولات شورورزی قابل رقابت با محصولات کشاورزی متعارف

   

  پتانسیل برخی از محصولات زراعی و دریایی شوروزی

  1-     علوفه های شورزی (دریایی و زمینی)

  2-     تولید دانه های روغنی با کاربرد خوراکی، صنعتی و سوخت زیستی

  3-     ایجاد جنگل های زراعی با کاربرد توسعه زیست محیطی، تولید چوب و علوفه

  4-     تولید آبزیان نظیر ماهی، میگو و آرتمیا

  5-     تولید میکرو جلبک و ماکروجلبک به عنوان مواد اولیه تولید ترکیبات شیمیایی، دارویی و بهداشتی

 

تاریخ برگزاری: : سه شنبه 4  تیر 1398

مکان: وزارت نیرو

زمان: 150دقیقه/ ساعت 15 تا 17:30

هزینه ثبت نام: 

عادی: 60 هزار تومان

دانشجویی: 48 هزار تومان (ارائه کارت دانشجویی در روز نشست الزامی است)

کارگاه ارائه مفاهیم شورورزی و گزارش فعالیتهای طرح توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طریق شورورزی

اشتراک در: