شما اینجا هستید

دوره های آموزشی

نشست واکاوی دیپلماسی آب در ایران
برگزار شده
معرفی پويايی سيستم و آموزش شبيه‌سازی مسائل منابع آبی با استفاده از نرم افزار   Vensim DSS
برگزار شده
کارگاه آموزشی تعاملی نقش ردپای آب و تجارت آب مجازی در جهانی سازی مدیریت آب
برگزار شده
كارگاه آموزشی نقش ردپاي آب و تجارت آب مجازي در جهاني‌سازي مديريت آب
برگزار شده
آشنایی با فناوری سنجش از دور و کاربرد آن در پایش و مدیریت حوضه‌های آبریز
برگزار شده
مدل‌سازی کمی و کيفی جریان آب زيرزمينی با مدل عددی MODFLOW تحت اينترفايس GMS
برگزار شده