شما اینجا هستید

پایش و پاکسازی زیستی آلودگی هیدروکربنی در آبهای زیرزمینی

پایش و پاکسازی زیستی آلودگی هیدروکربنی در آبهای زیرزمینی

پایش و پاکسازی زیستی آلودگی هیدروکربنی در آبهای زیرزمینی

شرح دوره
مکان و زمان برگزاری
هزینه
نمایش پوستر

خلاصه :

با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی، در این کارگاه به پدیده نشت آلودگی هیدروکربنی به آب زیرزمینی، روشهای مانیتورینگ و فناوریهای حذف آن با تاکید بر فرایندهای زیستی پرداخته خواهد شد. در روش های زیستی از توانمندي ميكروارگانيسم هايی استفاده می شود كه قادرند تركيبات نفتی را تجزيه و آن ها را به دی اكسيدكربن و ماده زيستی تبديل كنند. در این کارگاه پس از معرفی روشهای ارزیابی نوع و گستره آلودگی زیرزمینی، با توجه به ماهیت آلاینده (ترکیب آروماتیک فرار) و شرایط عملیاتی، فناوری‌های مختلف با ذکر مزایا و امکان تلفیق آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدرس :

سیدمحمد مهدی دستغیب دكترای بيوتكنولوژی-گرايش ميكروبی، مسئول طرح پرديس انرژی و محيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت

سرفصل :

۱. مقدمه ای بر شکل گیری سفره های آب زیر زمینی و اهمیت آن 

۲. مطالعه رفتار آلودگی نفتی در مواجهه با سفره آب زیر زمینی
۳. روش های مانیتورینگ و مدلسازی آب زیر زمینی
۴. معرفی تکنولوژی های متداول برای پاکسازی آلودگی هیدروکربنی در عمق زمین
۵. معرفی فناوری های زیستی رفع آلودگی هیدروکربنی: معایب و مزایا

۶. مطالعه موردی : تلفیق فناوری استخراح بخارات با فناوری پاکسازی زیستی آب در کشور

 

تاریخ برگزاری: یکشنبه 2 تیر ماه 1398

زمان: 4 ساعت / ساعت 14 تا 18

 

هزینه ثبت نام: 

عادی: 100 هزار تومان

دانشجویی: 80 هزار تومان (ارائه کارت دانشجویی در روز نشست الزامی است)

پایش و پاکسازی زیستی آلودگی هیدروکربنی در آبهای زیرزمینی

اشتراک در: